Ogólnopolski Projekt „Szkoła Współpracy”

unnamed

Nasza szkoła bierze udział w projekcie współfinansowanym ze środków UE „Szkoła Współpracy. Rodzice i uczniowie kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.” Patronat nad projektem objęło min.  Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach projektu w celu wzmocnienia współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców placówka otrzymuje wsparcie w postaci szkoleń i warsztatów. W  szkole powołany został zespół 6RUN (dyrektor, nauczyciel, 2 uczniów oraz 2 rodziców).  Zespól 6RUN w naszej szkole tworzą:

– dyrektor szkoły-  p. Małgorzata Wcisło

– opiekun SU –  p. Marzena Golicz

– uczennica klasy 3b – Anna Nowak

– uczeń klasy 3b – Paweł Mysza

– oraz przedstawiciele rodziców: p. Ilona Hojeńska i p. Aneta Kozłowska.

Członkowie tego zespołu uczestniczą w warsztatach i  szkoleniach. Uczestnicy po szkoleniach opracowali analizę stanu współpracy w szkole. Następnym etapem będzie wypracowanie programu współpracy, który będzie w szkole realizowany. W ramach realizacji projektu rodzice, uczniowie i nauczyciele podjęli się realizacji wspólnego zadania, jakim jest uruchomienie szkolnego radiowęzła.