SKRZYNKA POMYSŁÓW

  unnamed

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji, spostrzeżeń i uwag odnośnie funkcjonowania szkoły. Takie informacje pomogą nam skutecznie modyfikować prowadzone przez nas działania. W szkole na parterze obok sali rekreacyjnej znajduje się Skrzynka Pomysłów. Jeśli mają Państwo ciekawe pomysły– po prostu napiszcie i wrzućcie karteczkę do skrzynki.

 

Zasady korzystania ze Skrzynki Pomysłów:

 

  1. Skrzynka Pomysłów służy do przekazywania pomysłów, uwag, propozycji działań.
  2. Każda wrzucona kartka musi być podpisana.
  3. Kartki wyjmowane są raz na dwa tygodnie w piątki.
  4. Pomysły możliwe do zrealizowania będą na bieżąco przedstawiane uczniom, rodzicom i uczniom.