Możliwość komentowania Stypendia PRYMUS w roku szkolnym 2016/2017 – VII edycja !!! została wyłączona Permalink

Stypendia PRYMUS w roku szkolnym 2016/2017 – VII edycja !!!

W dniu 30 maja 2012r. na sesji Rady Miasta Katowice została podjęta uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus”.

Wnioski składamy do 31 lipca w Punkcie Podawczym Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, parter. pokój 008 w godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30 lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data stempla pocztowego).

Więcej informacji na stronie: http://katowice.eu/Strony/Stypendia-PRYMUS.aspx

Recent Posts