Szkolny radiowęzeł

Informacja dotycząca radiowęzła

Został uruchomiony szkolny radiowęzeł. Za prowadzenie audycji są odpowiedzialne następujące zespoły klasowe:

  • wrzesień – klasa 3a
  • październik – klasa 3b
  • listopad – klasa 2a
  • grudzień – klasa 2b
  • styczeń – klasa 1a
  • luty – klasa 1b
  • marzec – klasa 1c
  • kwiecień – klasa 3a
  • maj – klasa 3b
  • czerwiec – klasa 2b